Niyamak saheb na paripatra mujab Shikshako ni mahiti Lock karya bad Teacher Password mob ma aavshe. tena aadhare Teacher Profile verify kevi rite karvi teni samaj.
Teacher Password na aavyo hoy to Bhuli gayela Password par click kari ne melvi shakay chhe.

Important Link : 
Download pdf file : Click here