Akhil Bhartiy Prathmik Shikshak sangh dvara Juni pension yojna chalu karva babat tatha anya prashno babat Lakhnow na bethak mali hti.
18/10/2019 ni Delhi khate malel Sabha ma Andolan karvano karykram ghadvama aavyo.
Karmchario Na Mukhya Prashno :
Juni Pension Yojna chalu karvi.
6th Pagar panchni visangttao dur karvi.
Desh na badha Fix karmchario ne saman vetan aapvu.
Nvi Shikshan niti ma nukshan karak babato dur karvi.
                    
Gujarat Rajya Prathmik Shikshak Sangh Na Prashno :
Uchchtar Pagar dhoran CCC Pas karya bad malvapatra Tarikh thi aapvu.
Pratham Uchchtar pagar dhoran ma 4200 grade Pay chalu rakhvo.
                    
Andolan Na Karykram Ni Vigat :
Taluka Kaxaye : 23 to 30 November 2019
Jilla Kaxaye : 14 to 21 December 2019
Rajya Kaxaye : 17 to 22 January 2020
Rashtriya Kaxaye : 21 to 27 February 2020
Uparokat Tamam karykramo Ek divas na chhe.
                       
Karmchario Na Padatar Prashno Sadrbhe Andolanatmak Karykram Aapva Babat Gujarat Rajya Prathmik Sikhsak Sangh No Letter.
Important Link : 
Download : Click here